An toàn và riêng tư

Thông tin cá nhân và an toàn tài chính của bạn là việc cực kỳ quan trọng đối với chúng
tôi. Chúng tôi đầu tư rất nhiều nguồn lực để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, và sử
dụng quy trình an toàn và công nghệ hệ thống mã hóa tiên tiến nhất trên thế giới.
Chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo an toàn giao dịch:

 • Xác nhận

  Người sử dụng bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Mật khẩu của bạn là thông xin cá nhân, bạn không được tiết lộ cho người khác, kể cả nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Không bao giờ lưu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn trong máy tính của bạn.

 • Mật khẩu

  Chọn một mật khẩu không thể được giải mã dễ dàng, tốt nhất là ký tự và số ngẫu nhiên. Thay đổi mật khẩu của bạn với thời gian ba tháng một lần. Nếu mật khẩu của bạn có lẽ đã bị tiết lộ cho người khác, xin bạn vui lòng thay đổi mật khẩu ngay.

 • Thoát ra

  Sau khi kết thúc thao tác, xin vui lòng nhấn vào "Thoát ra" để thoát ra hế thông giao dịch.

 • Thông tin liên
  lạc được mã hóa

  Khi bạn giao dịch trong tài khoản của bạn sẽ nhảy ra một nhắc nhớ an toàn ( Tùy thuộc vào phiên bản trình duyệt được cài đặt trên máy tính của bạn) và sẽ xuất hiện trong màn hình máy tính của bạn. Double-click vào biểu tượng này sẽ hiển thị một chứng nhận số của trang web này . Rồi xác nhận Giấy chứng nhận cơ quan là "FX77.COM".

Nếu bạn có bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc gì, xin bạn
hãy vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ của chúng tôi.

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423