Trung tâm chính sách bảo mật của
quyền chọn nhị phân FX77

[ Giám Sát An Toàn Quốc Tế ]

Bảo mật quyền chọn nhị phân

Trong bản tuyên bố này có giải thích FX77 tiến hành thu thập và bảo vệ thông tin của quý khách như thế nào. Căn cứ theo bản tuyên bố bảo mật, khi bạn đã đăng ký tài khoản tại sàn giao dịch FX77 hoặc đã sử dụng trang web của chúng tôi, sẽ được coi như quý khách đã đồng ý FX77 thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách theo nội dung bản tuyên bố bảo mật này.

Số liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ trực tiếp thu thập thông tin cá nhân với quý khách, hoặc gián tiếp qua mối quan hệ giữa quý khách và chúng tôi. Khi quý khách xin đăng ký hoặc duy trì một tài khoản Thật (REAL) với FX77, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân quý khách, đồng thời áp dụng trong phạm vi thương mại, ví dụ: 1: Khi trường hợp đánh giá tình hình tài vụ của quý khách, 2: Khi trường hợp xử lý yêu cầu và lệnh giao dịch của quý khách, 3: Khi trường hợp thông báo quý khách về sản phẩm và dịch vụ mới, 4: Khi trường hợp phục vụ quý khách.

Thông tin cá nhân bao gồm:

Số liệu đơn xin——Tất cả số liệu quý khách điền vào đơn xin hoặc các biểu khác, ví dụ như: Họ tên, Địa chỉ, Ngày sinh, Mã số an toàn xã hội (Social Security number, nếu có), Nghề nghiệp, Tài sản, Thu nhập.

Số liệu giao dịch——Thông tin giao dịch giữa quý khách và chúng tôi. Thông tin giao dịch giữa quý khách và cơ cấu liên doanh của chúng tôi. Thông tin liên hệ giữa quý khách và chúng tôi (Ví dụ:Số tiền dư của tài khoản quý khách, hoạt động giao dịch, lịch tìm tra quý khách và lịch trả lời của chúng tôi.).

Xác thực số liệu——Số liệu danh tính quý khách phải được xác thực, ví dụ: Hộ chiếu, Bằng lái v.v…

Về Cookies

Cookies là một hồ sơ dữ liệu nhỏ trong ổ cứng, có thể theo dõi và lưu giữ thông tin truy cập dịch vụ Internet của người sử dụng. Fx77 có lẽ tạo ra "FX77.COM cookies" và lưu trên máy quý khách dùng, để giúp đỡ chúng tôi tìm hiểu khách hàng truy cập trang web chúng tôi từ kênh quảng cáo tuyên truyền nào. FX77 và bộ phận liên quan có lẽ sử dụng cookies để theo dõi tình hình hoạt động của quý khách trên trang web chúng tôi trong khi quý khách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của FX77.COM. Những số liệu chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ được giấu tên và không thể nào bị nhận ra riêng biệt.

Kỹ thuật an toàn

FX77 Option áp dụng kỹ thuật bảo mật " Tầng ổ bảo mật (Secure Socket Layer)" để bảo vệ số liệu mà quý khách cung cấp. Loại kỹ thuật này nhằm mục tích bảo mật sự vận chuyển số liệu trên Internet, bảo vệ số liệu không bị người khác chặn ngừng và trộm cắp. Chúng tôi tận sức bảo đảm an ninh và an toàn cho trang web với tiêu chuẩn ngành nghề. Đồng thời chúng tôi cũng sử dụng các công cụ bảo vệ số liệu khác như: Tường lửa (Firewall), Hệ thống xác thực (xác thực mật khẩu và số CMTND), cùng với cơ chế điều khiển để điều khiển những đơn vị vào hệ thống chưa được phép để hạn chế chúng họ lưu giữ số liệu.

FX77 chia sẻ số liệu với các cơ cầu liên doanh.

Chúng tôi có lẽ chia sẻ số liệu cá nhân nêu trên với các cơ cấu liên doanh, nhằm mục địch sử dụng trong phạm vi thương mại, ví dụ như: Phục vụ tài khoản khách hàng và thông báo khách hàng về sản phẩm và dịch vụ mới theo sự cho phép của pháp luật. Cơ cấu liên doanh chúng tôi có lẽ bao gồm những công ty do chúng tôi khống chế, hoặc công ty thuộc về chúng tôi, hoặc công ty có lợi ích sở hữu chúng tôi. Số liệu chúng tôi chia sẻ với cơ cấu liên doanh có lẽ bao gổm tất cả số liệu nêu trên, ví dụ như: Họ tên, Địa chỉ, Số liệu giao dịch và tài khoản của quý khách. FX77 và các cơ cầu liên doanh đồng bộ thực hiện và tuân thủ chính sách bảo mật thông tin riêng tư của quý khách.

Chia sẻ số liệu với bên thứ ba

Ngoài nội dung nêu trên ra, FX77 không công bố số liệu cá nhân của quý khách với bên thứ ba không liên quan. Trường hợp công bố số liệu với bên thứ ba khả năng là chia sẻ số liệu với cơ cấu không liên doanh, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho tài khoản quý khách, hoặc tạo điều kiện cho quý khách tiến hành giao dịch với FX77. Trong đó bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ pháp luật và kế toán chuyên nghiệp cho FX77.

Giám sát công bố thông tin

Trường hợp được sự cho phép của pháp luật hoặc nhằm mục đích tuân thủ pháp luật và quy tắc điều lệ, FX77 khả năng công bố số liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba, ví dụ: Trường hợp buộc phải tuân theo pháp luật hoặc chính phù nhà nước cần thiết, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, chúng tôi có lẽ cung cấp số liệu cá nhân khách hàng cho cơ cấu giám sát và cơ cấu chấp pháp. Trừ trường hợp nêu trên trong bản chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng số liệu quý khách trong phạm vi khác, trừ phi chúng tôi được sự cho phép của quý khách. Hoặc trước khi chúng tôi công bố số liệu cá nhân quý khách, chúng tôi đã giải thích với quý khách mục đích sử dụng số liệu cá nhân.

Quyền lợi lựa chọn từ chối

Qúy khách không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ một số liệu cá nhân nào mà FX77 yêu cầu. Nhưng nếu như quý khách không cung cấp số liệu cá nhân, chúng tôi khả năng không đăng ký được tài khoản, hoặc không duy trì được tài khoản, hoặc không cung cấp được dịch vụ cho quý khách. Chúng tôi sẽ hết sức bảo đảm tất cả số liệu của quý khách mà chúng tôi lưu giữ là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và mới nhất. Nếu số liệu của quý khách có thay đổi, hy vọng quý khách cố gắng thông báo sớm cho chúng tôi biết để bảo đảm sự chính xác số liệu. Nếu được sự phối hợp của quý khách, sẽ thuận lợi nhiều cho công việc chúng tôi. Nếu quý khách không hy vọng chúng tôi công bố số liệu cá nhân của quý khách cho các cơ cấu liên doanh hoặc bên thứ ba nêu trong bản chính sách bảo mật này, xin quý khách hãy vui lòng gửi mail liên hệ với chúng tôi.

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423