Điều khoản giá đáo hạn

Quy tắc tỷ lệ đáo hạn của trang giao dịch quyền chọn

Thông tin cơ bản

Tất cả phương thức tính lãi suất đều dựa vào lãi suất mới nhất mà do Reuters cung cấp.

Sàn giao dịch quyền chọn nhi phân FX77 có cung cấp nhiều loại tài sản cho khách hàng giao dịch, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và chỉ số. Nếu chúng tôi không có những tài sản mà bạn muốn giao dịch, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc gửi mail tới support@fx77.com, chúng tôi sẽ cố gắng thêm những tài sản mà bạn muốn giao dịch.

Những quy tắc đáo hạn đều thích dụng với tất cả tài sản trong các chủng loại tài sản:

Currencies : (xuất giá + báo giá)/2

Stocks : (xuất giá + báo giá)/2.

Commodities : (xuất giá + báo giá)/2

Chỉ số: ngoài chỉ số 500 standard & poor's, hợp đồng tương lại standard & poor's, hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei, hợp đồng tương lai nasdaq: báo giá lần trước

hi số 500 standard & poor's, hợp đồng tương lại standard & poor's, hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei, hợp đồng tương lai nasdaq: (xuất giá+báo giá)/2

Những điều khoản liên quan đến tính lãi suất đáo hạn:

Xuất giá- trước khi thời gian quyền chọn đáo hạn, bán ra lần báo giá cuối cùng mà do Reuters cung cấp báo giá.

Báo giá- trước khi thời gian quyền chọn đáo hạn, mua vào lần báo giá cuối cùng mà do Reuters cung cấp báo giá.

Báo giá lần trước- trước khi thời gian quyền chọn đáo hạn, những giá cả thực tế để mua tài sản. (giá này có thể sẽ giống nhau hoặc khác nhau với xuất giá hoặc báo giá)

Lãi suất chỉ số đáo hạn của The dow Jones industrial average hoặc The ftse là tính theo những giá cả giao dịch lần trước của tất cả cổ phiếu. Cho nên Reuters sẽ tính giá cuối cùng cho chỉ số. Những người tham gia thị trường chỉ có thể mua cổ phiếu hoặc giao dịch ETF, mà không được mua chỉ số thực tế.

Cổ phiếu và tiền tệ có xuất giá và báo giá. Ví dụ, Citigroup inc. và cổ phiếu google, có giá mua và giá bán, cho nên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân FX77 sẽ tính ra giá đáo hạn theo (xuất giá+báo giá)/2.

Nếu muốn tìm hiểu những quy tắc đáo hạn của một số tài sản đặc định trên sàn giao dịch, xin vui lòng tham khảo vào chú thích của tài sản.

Quyền chọn nhị phân chạm giá- điều khoản cơ bản

1、Quyền chọn nhị phân chạm giá theo tuần chỉ có thể mua vào cuối tuần. Quyền chọn nhị phân chạm giá là bắt đầu mở bán vào 12 giờ trưa ngày thứ 7( giờ GMT), và đóng cửa vào 20 giờ tối ngày chủ nhật(giờ GMT). Tất cả quyền chọn nhị phân chạm giá để là đáo hạn vào lúc đóng cửa của tuần tới.

2、Quyền chọn nhị phân chạm giá có hai điều kiện đáo hạn- cao hơn hoặc thấp hơn.

3、Quyền chọn nhị phân chạm giá là căn cứ theo tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên hàng ngày, nếu tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên hôm đó đạt tới "giá trong quyền chọn hoặc giá ngoài quyền chọn" khi đáo hạn, người đầu tư sẽ nhận được lãi khi đóng cửa. Nếu không đạt tới tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên trong tuần thì người đầu tư sẽ mất khoản tiền đầu tư.

4、Những điều khoản và điều kiện của quyền chọn nhị phân chạm giá sẽ được liệt vào những điều khoản và điều kiện của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân FX77 với phụ lục bổ sung, không được sửa chữa và thay đổi vào bất cứ trường hợp nào.

Quy tắc đáo hạn:

EUR/USD—17:00 tỷ lệ đáo hạn do Reuters cung cấp

Mật mã Reuters:EUR=

Phương thức tính: (xuất giá+báo giá)/2

AUD/USD—17:00 tỷ lệ đáo hạn do Reuters cung cấp

Mật mã Reuters:AUD=

Phương thức tính: (xuất giá+báo giá)/2

GBP/USD—17:00 tỷ lệ đáo hạn do Reuters cung cấp

Mật mã Reuters:GBP=

Phương thức tính: (xuất giá+báo giá)/2

Dầu thô—17:00 tỷ lệ đáo hạn do Reuters cung cấp

Mật mã Reuters:CLV1

Phương thức tính: (xuất giá+báo giá)/2

Vàng—17:00 tỷ lệ đáo hạn do Reuters cung cấp

Mật mã Reuters:AXU=

Phương thức tính: (xuất giá+báo giá)/2

Hợp đồng tương lai The nasdaq —17:00,tỷ lệ đáo hạn do Reuters cung cấp

Mật mã Reuters:NQC1

Phương thức tính: (xuất giá+báo giá)/2

có thể kiểm tra tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên hàng ngày dưới "tỷ lệ đáo hạn"

Nếu cần tìm hiểu thêm những quy tắc tỷ lệ đáo hạn của trang giao dịch quyền chọn nhị phân, xin hãy vui lòng tham khảo vào quy tắc tỷ lệ đáo hạn của chúng tôi.

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423