Trung tâm thuyết minh từ chối trách nhiệm của
[an toàn giám hộ quốc tế] quyền chọn nhị phân FX77

Thuyết minh từ chối trách nhiệm của trang giao dịch quyền chọn

Đối với giao dịch quyền chọn nhị phân qua bất cứ tài sản tài chính nào, đều có khả năng bị lỗ bộ phần hoặc tất cả vốn đầu tư. Cho nên, nếu không đủ sức vốn để chịu gánh chúng tôi xin mạnh mẽ khuyến nghị bạn đừng tham gia giao dịch đầu tư.

Giao dịch quyền chọn có tồn tại rủi ro lỗ thật, trước khi tham gia đầu tư, xin hãy đọc kỹ các điều kiện và điều khoản sử dụng. Tỷ lệ giao dịch của tài sản trên trang web chúng tôi là quyền chọn mà chúng tôi đồng ý bán cho khách hàng trên web chúng tôi, cho nên nó sẽ không bằng nhau với trình độ thị trường tại thời điểm đó khi bán ra quyền chọn.

Tất cả khách hàng đều có nghĩa vụ đảm bảo là tiến hành trao đổi với công ty giao dịch quyền chọn là nằm trong vòng cho phép pháp luật, và tuân thủ những hạn chế của quốc gia mà bạn đang cư trú, khách hàng phải tìm hiểu quốc gia mà bạn đang cư trú có cần nộp thuế thu nhập hay không.

Trong pham vị cho phép của pháp luật, công ty giao dịch quyên chọn sẽ không có có bất cứ minh thị, ám thị hoặc những đảm bảo nào mang tính pháp lệnh đối với trang web, sàn giao dịch, mục lục và tất cả dịch vụ nội dung có liên qua, bao gồm(nhưng không hạn chế) những đảm bảo như sau: quyền lợi, tính khả hủy, bất cứ trường hợp sử dụng đặc định, không xâm phạm quyền sở hữu, quá trình giao dịch và quá trình thực hiện hợp đồng. Công ty giao dịch quyền chọn sẽ không có bất cứ đảm bảo nào về minh thị hoặc ám thị đối với những nội dung như sau:

(1) Tính an toàn, tính chính xác, tính kịp thời và tính kỹ thuật đối với trang web, nội dung, sàn giao dịch và dịch vụ.

(2) Tính chu toàn, không có lỗi hoặc sửa chỉnh của trục trặc đối với trang web, sàn giao dịch và dịch vụ.

(3) Đối với tính chính xác của dịch vụ, tính tiểu chuẩn của chất lượng sản phẩm, tính thông suốt của dịch vụ, tính hoàn chỉnh hoặc tính thích dụng của trang web, sàn giao dịch và dịch vụ cung cấp.

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423