FUJI77 HOLDING GROUP LIMITED (5159305) Registered

Mã số đăng ký ủy quyền bởi FSP của New Zealand:5159305

FUJI77 HOLDING GROUP LIMITED FSP NUMBER(365446)

FUJI77 HOLDING GROUP LIMITED (5159305) Registered
DISPUTE RESOLUTION SCHEME
DRS phương án giải quyết tranh chấp
《Phương án giải quyết tranh chấp và đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tài chính năm 2008》 của New Zealand cho hay, những công ty(ví dụ: nhà môi giới ngoại hối) cung cấp dịch vụ tài chính cho người đầu tư cá nhân phải tham gia vào phương án giải quyết tranh chấp(dispute resolution scheme, DRS) hoặc phương án quỹ tranh chấp của chính phủ, khi người đầu tư cá nhân xảy ra tranh chấp với công ty dịch vụ tài chính thì có thể nhận được giải quyết thông qua phương án nêu trên.

FINANCIAL SERVICES COMPLAINTS LTD
Phương án giám sát tài chính

Phương án giám sát tài chính(FSCL) là một dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba trong FSP, nhằm mục tích thông qua có sự tham dự của bên thứ ba công chánh, giải quyết tranh chấp giao dịch cho hội viên.

SEYCHELLES INTERNATIONAL BUSINESS AUTHORITY
Quản lý thương mại quốc tê Seychelles(SIBA)

SEYCHELLES FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
Cục dịch vụ tài chính Seychelles(FSA)

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423